Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

  Thứ Bảy, Ngày 20 Tháng 4, 2019, 17:12
Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”.

Giai đoạn 1 (từ năm 2019 đến hết năm 2020), phấn đấu hoàn thành Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, các tài liệu bồi dưỡng cho đội ngũ tập huấn viên và các tài liệu tham khảo, hỗ trợ khác phục vụ việc nâng cao năng lực cho hòa giải viên ở cơ sở và đội ngũ tập huấn viên.Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội và của Nhà nước.

Ít nhất 95% tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; từ  60% - 75% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của Trung ương, tỷ lệ này là 100%.

Giai đoạn 2 (từ năm 2021 đến hết năm 2022): 100% hòa giải viên ở cơ sở mới được bầu, bổ sung, kiện toàn hàng năm được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành; ít nhất 90% hòa giải viên ở cơ sở được tiếp cận và sử dụng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp để tự nâng cao năng lực, nghiệp vụ hòa giải.

Từ 80% - 90% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành; hoàn thành việc thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Để đạt được mục tiêu trên, Đề án đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và đội ngũ tập huấn viên; xây dựng đội ngũ tập huấn viên có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; thực hiện chỉ đạo điểm; xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

Trong đó, đối với việc thực hiện chỉ đạo điểm, Bộ Tư pháp phối hợp với các địa phương lựa chọn, thực hiện điểm 24 đơn vị cấp xã thuộc 8 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đại diện các vùng miền cả nước (ưu tiên địa bàn có tỉ lệ hòa giải thành thấp hoặc địa bàn có nhiều vướng mắc trong triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở).

Hoạt động chỉ đạo điểm tập trung vào hướng dẫn, tạo điều kiện cho đội ngũ luật sư, luật gia, người đang và đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn đang thường trú ở cơ sở tham gia làm hòa giải viên hoặc hỗ trợ pháp lý cho tổ hòa giải ở cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên; xây dựng mô hình tổ hòa giải tiêu biểu xuất sắc...

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào tình hình thực tế và đặc thù của địa phương, chủ động lựa chọn một số đơn vị cấp xã để thực hiện chỉ đạo điểm, ưu tiên tập trung lựa chọn các xã chưa đạt tiêu chí về hòa giải ở cơ sở khi đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Minh Hiển

Từ khóa:

Danh sách nhận xét

 • Lance
  I'm on work experience http://w5cm.com/thread-562-1-1.html stromectol ivermectin The Twins have shown little interest in resigning him, believing the price tag is too steep, according to a person with direct knowledge of the team's plans. The person spoke on the condition of anonymity because of the sensitivity of the deal.
  REPLY
 • Lance
  I'm on work experience http://w5cm.com/thread-562-1-1.html stromectol ivermectin The Twins have shown little interest in resigning him, believing the price tag is too steep, according to a person with direct knowledge of the team's plans. The person spoke on the condition of anonymity because of the sensitivity of the deal.
  REPLY
 • Santo
  I've lost my bank card http://www.feedsaas.com/news/details/10006 stromectol ivermectin Vivian Malone stayed, and duly took a degree to become the University of Alabama's first black graduate. But Hood left after two months and moved north to Wayne State University in Detroit, where he later rose to become a city deputy police chief.
  REPLY
 • Santo
  I've lost my bank card http://www.feedsaas.com/news/details/10006 stromectol ivermectin Vivian Malone stayed, and duly took a degree to become the University of Alabama's first black graduate. But Hood left after two months and moved north to Wayne State University in Detroit, where he later rose to become a city deputy police chief.
  REPLY
 • Russell
  I'd like a phonecard, please http://www.oldtime.co.kr/bbs/zboard.php?id=multi_guest&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=17../bbs/zboard.php?id=pro stromectol ivermectin The Giants have owned Cowboys Stadium (Now AT&T Stadium) since it opened with a 4-0 record, each game a wild shootout where the Giants have made more plays at the end. More often than not, it’s also had something to do with Dallas screw-ups. But the season, as usual, opens with renewed hopes for the Cowboys, whose WR, Dez Bryant, has practically guaranteed that the streak will end Sunday night with the mercurial Tony Romo predicting that “this season is going to be good.” The Cowboys, of course, are notorious for late-season fades but they did beat the Giants in last year’s season-opener at MetLife Stadium.
  REPLY
 • Russell
  I'd like a phonecard, please http://www.oldtime.co.kr/bbs/zboard.php?id=multi_guest&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=17../bbs/zboard.php?id=pro stromectol ivermectin The Giants have owned Cowboys Stadium (Now AT&T Stadium) since it opened with a 4-0 record, each game a wild shootout where the Giants have made more plays at the end. More often than not, it’s also had something to do with Dallas screw-ups. But the season, as usual, opens with renewed hopes for the Cowboys, whose WR, Dez Bryant, has practically guaranteed that the streak will end Sunday night with the mercurial Tony Romo predicting that “this season is going to be good.” The Cowboys, of course, are notorious for late-season fades but they did beat the Giants in last year’s season-opener at MetLife Stadium.
  REPLY
 • Arden
  Accountant supermarket manager http://w5cm.com/thread-562-1-1.html stromectol ivermectin The government shutdown is beginning to weigh on theeconomy. The hundreds of thousands of federal employees who havebeen temporarily thrown out of work are likely to get back-paywhen the standoff is resolved. But they aren't getting paid now,forcing many to dial back on personal spending and cancelholiday travel plans.
  REPLY
 • Arden
  Accountant supermarket manager http://w5cm.com/thread-562-1-1.html stromectol ivermectin The government shutdown is beginning to weigh on theeconomy. The hundreds of thousands of federal employees who havebeen temporarily thrown out of work are likely to get back-paywhen the standoff is resolved. But they aren't getting paid now,forcing many to dial back on personal spending and cancelholiday travel plans.
  REPLY
 • Nelson
  I've been made redundant http://www.beattheindiedrum.com/?page_id=289 stromectol ivermectin The flow of crude from Kirkuk in Iraq to the port of Ceyhanin Turkey will resume in two to three days after beinginterrupted for weeks due to a pipeline leak, two sources inIraq's state-run North Oil Company (NOC) said on Monday.
  REPLY
 • Nelson
  I've been made redundant http://www.beattheindiedrum.com/?page_id=289 stromectol ivermectin The flow of crude from Kirkuk in Iraq to the port of Ceyhanin Turkey will resume in two to three days after beinginterrupted for weeks due to a pipeline leak, two sources inIraq's state-run North Oil Company (NOC) said on Monday.
  REPLY
 • Jamison
  I'd like to open an account http://www.sostegnounisob.altervista.org/articolo.php?id=222 stromectol ivermectin "During Comic Con I never said our next project would be a new Castlevania. In fact, I said our next project would be something new, Cox wrote. "I didn't tease a new Castlevania. I teased a completely different project. When I said we are done with Castlevania, it's because we want to move forward with MercurySteam on a new project in a new universe! Why???
  REPLY
 • Jamison
  I'd like to open an account http://www.sostegnounisob.altervista.org/articolo.php?id=222 stromectol ivermectin "During Comic Con I never said our next project would be a new Castlevania. In fact, I said our next project would be something new, Cox wrote. "I didn't tease a new Castlevania. I teased a completely different project. When I said we are done with Castlevania, it's because we want to move forward with MercurySteam on a new project in a new universe! Why???
  REPLY
 • Deshawn
  The United States http://blog.isi-dps.ac.id/yogiantara/gamelan-semarpegulingan-br-teges-kanginan-desa-peliatan stromectol ivermectin "Complaints include double taps, ghost taps and erratic behavior from the glass. And one Nexus 7 (2013) owner had the same problem with the 16GB model, which he returned to the store and replaced with the 32GB variant. The new tablet is giving him the same problems."
  REPLY
 • Deshawn
  The United States http://blog.isi-dps.ac.id/yogiantara/gamelan-semarpegulingan-br-teges-kanginan-desa-peliatan stromectol ivermectin "Complaints include double taps, ghost taps and erratic behavior from the glass. And one Nexus 7 (2013) owner had the same problem with the 16GB model, which he returned to the store and replaced with the 32GB variant. The new tablet is giving him the same problems."
  REPLY
 • Williams
  What do you do for a living? http://www.princess.ne.jp/~lovelily/annecho/annecho.cgi stromectol ivermectin "But I think this morning (Saturday) some of the leadership within the Orange Order needs to reflect upon whether they provided the responsible leadership asked for by myself and by the party leaders," he said.
  REPLY
 • Williams
  What do you do for a living? http://www.princess.ne.jp/~lovelily/annecho/annecho.cgi stromectol ivermectin "But I think this morning (Saturday) some of the leadership within the Orange Order needs to reflect upon whether they provided the responsible leadership asked for by myself and by the party leaders," he said.
  REPLY
 • Layla
  I'm from England http://www.aptbill.net/main/view_indv.php?num=16888 stromectol ivermectin Data on the labor market showed the jobs-to-applicants ratio rose to 0.92 in June from 0.90 in May, meaning jobs were available for more than 9 out of 10 job seekers. This marks the strongest demand for workers in five years.
  REPLY
 • Layla
  I'm from England http://www.aptbill.net/main/view_indv.php?num=16888 stromectol ivermectin Data on the labor market showed the jobs-to-applicants ratio rose to 0.92 in June from 0.90 in May, meaning jobs were available for more than 9 out of 10 job seekers. This marks the strongest demand for workers in five years.
  REPLY
 • Cristopher
  Enter your PIN http://xvideosrating.online femjoy "The public gave money after seeing the faces of those precious children and brave school staff who were senselessly murdered on December 14," said Caryn Kaufman, who described herself as an advocate for victims of violence. "The public intent was clear - to help ease the burden of those families who lost the most that day. Period."
  REPLY
 • Cristopher
  Enter your PIN http://xvideosrating.online femjoy "The public gave money after seeing the faces of those precious children and brave school staff who were senselessly murdered on December 14," said Caryn Kaufman, who described herself as an advocate for victims of violence. "The public intent was clear - to help ease the burden of those families who lost the most that day. Period."
  REPLY
 • Luke
  Can I use your phone? http://xnxxlist.online xtube Under the second phase, buyers across the UK only need to provide a small deposit, with the government offering a guarantee of 15% of the loan to the lender - for a fee - to encourage the bank or building society to offer the loan.
  REPLY
 • Luke
  Can I use your phone? http://xnxxlist.online xtube Under the second phase, buyers across the UK only need to provide a small deposit, with the government offering a guarantee of 15% of the loan to the lender - for a fee - to encourage the bank or building society to offer the loan.
  REPLY
 • johnanz
  https://xvideoss.web.fc2.com/
  REPLY
 • johnanz
  https://xvideoss.web.fc2.com/
  REPLY
 • johnanz
  https://beeg.x.fc2.com/sitemap1.html https://beeg.x.fc2.com/sitemap2.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap1.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap2.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap1.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap2.html
  REPLY
 • johnanz
  https://beeg.x.fc2.com/sitemap1.html https://beeg.x.fc2.com/sitemap2.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap1.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap2.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap1.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap2.html
  REPLY
 • Merziuziy
  xxDom8 https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx
  REPLY
 • Merziuziy
  xxDom8 https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx
  REPLY
 • dobsonz
  JaodPO http://pills2sale.com/ levitra nizagara
  REPLY
 • dobsonz
  JaodPO http://pills2sale.com/ levitra nizagara
  REPLY
 • dobsonz
  WMKc70 http://pills2sale.com/ levitra nizagara
  REPLY
 • dobsonz
  WMKc70 http://pills2sale.com/ levitra nizagara
  REPLY
 • dobson
  KiQOO3 http://pills2sale.com/ cheap viagra
  REPLY
 • dobson
  KiQOO3 http://pills2sale.com/ cheap viagra
  REPLY

Gửi một bình luận

Bài viết liên quan

 • HƯNG THỊNH LAND LẬP CÚ ĐÚP TRONG ĐÊM TRAO GIẢI PROPERTYGURU VIETNAM PROPERTY AWARDS 2021

  03/12/2021
 • Grab chào mừng cột mốc trở thành công ty niêm yết đại chúng

  03/12/2021
 • Tập đàn Đất Xanh tổ chức sự kiện SAIGON FIRE TECH MEETUP

  30/11/2021
 • VISSAN vinh dự Đạt danh hiệu Top 10 Công ty Uy Tín Ngành Thực Phẩm - Đồ Uống & Top 500 Doanh Nghiệp Lợi Nhuận Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

  26/11/2021
 • Generali trong top đầu lĩnh vực bảo hiểm tại BXH Chỉ số Phát triển Bền vững Dow Jones Toàn cầu và Châu Âu

  25/11/2021
 • Lý do giá cả tại Mỹ tăng mạnh nhất trong vòng 30 năm

  20/11/2021
 • Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới cao kỷ lục

  20/11/2021
 • Giá vàng mất gần 2 triệu đồng/lượng sau 2 ngày

  20/11/2021
 • Chỉ dùng kính chắn giọt bắn không đủ để phòng lây nhiễm nCoV

  19/11/2021
 • 6 sai lầm trong cách sắp xếp phòng ngủ có thể khiến bạn bị chứng mất ngủ thường xuyên

  18/11/2021

Đối tác

 • Logo Dai Dung
 • Bimico
 • Hoang Anh Gia Lai Group
 • ACB BANK
 • XSKT Sóc Trăng
 • Logo
 • ACECOOK