Bức tranh kinh tế 2018 và hàng loạt nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ

  Thứ Ba, Ngày 2 Tháng 1, 2018, 13:17
Bức tranh kinh tế 2018 và hàng loạt nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ

Ngay ngày đầu tiên của năm mới 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 Phương châm 10 chữ của Chính phủ năm 2018

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” cùng với đó đề ra 4 trọng tâm trong chỉ đạo điều hành và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Sang năm 2018, Chính phủ tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Tăng trưởng GDP 6,7%, CPI bình quân 4%

Căn cứ mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực công tác được giao; tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Cụ thể, điều hành đồng bộ các chính sách vĩ mô, kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng với chính sách tài khóa chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương và các chính sách khác; phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,7%, kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%.

Tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến lạm phát và thị trường tiền tệ; phấn đấu giảm lãi suất cho vay phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô; ổn định và phát triển thị trường ngoại tệ, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối nhà nước.

Mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, khu vực sản xuất, kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên ngân sách trung ương đã được giao trong dự toán đầu năm, nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 chưa phân bổ, trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước ở mức 3,7% GDP.

Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công, nợ công, tăng cường quản lý các quỹ ngoài ngân sách, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vay, sử dụng vốn vay, trả nợ. Phấn đấu đến cuối năm 2018, dư nợ công khoảng 63,9% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6% GDP.

Triển khai hiệu quả các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường; tiếp tục điều chỉnh theo lộ trình giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý. Tạo thuận lợi thương mại kết hợp với tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thị trường, các biện pháp phòng chống và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đưa Việt Nam vào nhóm ASEAN-4 về năng lực cạnh tranh

Chính phủ cũng yêu cầu theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản. Nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các công cụ, giải pháp để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, bảo đảm tính công khai minh bạch của thị trường; nâng cao chất lượng công tác thống kê và phân tích, dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô; chủ động phương án, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với diễn biến tình hình trong nước, quốc tế.

Tập trung cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch..., giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh.

Thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời xử lý những phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp. Phấn đấu năm 2018 cải thiện đáng kể về thứ hạng của Việt Nam trong bảng xếp hạng của thế giới, đưa Việt Nam vào nhóm ASEAN-4 về năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ cao và các tập đoàn đa quốc gia gắn với phát triển doanh nghiệp trong nước và công nghiệp hỗ trợ. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường.

Chấn chỉnh bất cập BOT

Nghị quyết của Chính phủ cũng nêu rõ viênc tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột phá chiến lược.

Cụ thể, đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Tập trung xây dựng, hoàn thiện, ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật. Chuẩn bị tốt các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại các kỳ họp năm 2018, trọng tâm là Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; sửa đổi các luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành...

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện pháp luật về đầu tư, nhất là đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Có cơ chế, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển và đầu tư kinh doanh.

Chấn chỉnh những bất cập trong hình thức đầu tư đối tác công tư, khẩn trương rà soát tổng thể hình thức đầu tư BOT, các trạm BOT giao thông đường bộ nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân; lựa chọn nhà đầu tư có năng lực về tài chính và chuyên môn, kỹ thuật.

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, công trình thiết yếu có quy mô lớn, có sức lan tỏa, kết nối giữa các vùng miền, nhất là hạ tầng tại các khu vực trọng điểm, đô thị lớn, như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng biển, điện và năng lượng, các dự án giảm ùn tắc giao thông; đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, tuyến hành lang ven biển phía Bắc và phía Nam; kết nối một số tuyến giao thông trong tổng thể hành lang Đ ông Tây, hành lang Xuyên Á...

Quyết liệt xử lý nợ xấu

Nghị quyết nêu rõ, tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Chương trình hành động triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Sớm phê duyệt và tổ chức thực hiện đồng bộ tất cả các đề án, kế hoạch cơ cấu lại ngành, lĩnh vực trọng tâm.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát và chỉ đạo thực hiện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp trong năm 2018.

Tổ chức thực hiện quyết liệt và khẩn trương Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Đẩy mạnh triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thị trường tiền tệ. Đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm; chú trọng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp; có giải pháp bảo đảm phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh, an toàn, bền vững

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng thu nội địa; đảm bảo tỷ trọng chi đầu tư phát triển 26%, tỷ trọng chi thường xuyên 64,1% trong tổng chi ngân sách nhà nước; bảo đảm chi an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và quốc phòng, an ninh theo dự toán Quốc hội giao.

Thành lập Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Chính phủ nêu rõ việc thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong năm 2018. Tổ chức phân công, phấn cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nhiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Đẩy mạnh cổ phần hóa gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ theo các nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, đúng pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất của Nhà nước.

Tạo chuyển biến căn bản trong việc xử lý các doanh nghiệp, dự án thua lỗ. Cơ bản hoàn thành sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm trường theo Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới, thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Sớm ban hành các văn bản hướng dẫn và thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tăng cường quản lý, hạch toán và thống kê khu vực kinh tế phi chính thức. Phấn đấu thành lập mới 135 nghìn doanh nghiệp trong năm 2018.

 

Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập; tăng quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tăng cường và đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo; xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam và từng vùng, từng địa phương nhằm từng bước phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đạt khoảng 15 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực dịch vụ đạt khoảng 7,4%.

Trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức

Nhiệm vụ, giải pháp khác là thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo.

Cụ thể, tiếp tục triển khai mạnh mẽ và toàn diện cải cách hành chính. Tập trung xây dựng, triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Trọng tâm là nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách tiền lương; thu gọn đầu mối bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổng cục.... Hoàn thiện tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong năm 2018, phấn đấu giảm khoảng 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập.

Quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp. Dừng việc giao bổ sung biên chế. Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế vượt quá số đã được cấp có thẩm quyền giao; có kế hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm số biên chế vượt quá số biên chế được giao.

Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm phù hợp. Trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo động lực và áp lực, chuyển biến thái độ xử lý gắn với trách nhiệm chính trị trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. Kịp thời thay thế các cán bộ, công chức trì trệ, cản trở, không hoàn thành nhiệm vụ. Xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ.

Đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều quan tâm, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản, các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài,...

Tập trung rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%. Xử lý nghiêm những trường hợp kích động, lôi kéo công dân khiếu kiện đông người hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối.

Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng

Giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh chính trị, trọng tâm là tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo.

Đẩy mạnh đối ngoại về quốc phòng, an ninh, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia và các hoạt động kinh tế biển; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng; không hình sự hóa các quan hệ dân sự kinh tế. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật các tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, chống người thi hành công vụ; triển khai tốt lực lượng và cơ sở vật chất sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố, rủi ro thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Kiểm soát đặc biệt với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Năm 2018, Chính phủ sẽ xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường, nhất là về đất đai, quan trắc tài nguyên và môi trường, cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, xây dựng và khuyến khích xã hội hóa hệ thống quan trắc, cảnh báo về tài nguyên và môi trường, kết nối giữa trung ương với địa phương.

Chính phủ cũng sẽ thực hiện công tác kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Đồng thời, xây dựng hệ thống tiêu chí về môi trường nhằm lựa chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, không cấp phép cho các dự án không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về môi trường cũng sẽ được hoàn thiện.

Phương án triển khai công tác điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải sẽ được xây dựng. Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu 88% khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Theo N.M

BizLive

Danh sách nhận xét

 • Dorsey
  It's serious http://www.xzz-zz.cn/news_con.aspx?id=505 stromectol ivermectin Last month the U.S. Congress told the U.S. TradeRepresentative to report back within six months on Moscow's WTOcompliance and to keep reporting back annually. USTR said itwould "use all appropriate tools," ranging from diplomacy tolitigation at the WTO.
  REPLY
 • Dorsey
  It's serious http://www.xzz-zz.cn/news_con.aspx?id=505 stromectol ivermectin Last month the U.S. Congress told the U.S. TradeRepresentative to report back within six months on Moscow's WTOcompliance and to keep reporting back annually. USTR said itwould "use all appropriate tools," ranging from diplomacy tolitigation at the WTO.
  REPLY
 • Willis
  We work together http://www.alexcarberry.co.uk/faqs-2/layer-729/ stromectol ivermectin Thanks to that email - and despite 1,200 miles now between them, and several marriages and children of their own -- they agreed to meet again when word reached Lewis that she'd be in town for a birthday party.
  REPLY
 • Willis
  We work together http://www.alexcarberry.co.uk/faqs-2/layer-729/ stromectol ivermectin Thanks to that email - and despite 1,200 miles now between them, and several marriages and children of their own -- they agreed to meet again when word reached Lewis that she'd be in town for a birthday party.
  REPLY
 • Russell
  Do you know what extension he's on? http://patricknau.com/puppy-portraits-but-dont-wait-too-long/ stromectol ivermectin The astronomers - from the universities of Cambridge and Warwick, UK, and from Kiel, Germany - speculate that a similar water-delivery system could also have occurred in the GD 61 system, which is very likely to have had rocky planets in its heyday.
  REPLY
 • Russell
  Do you know what extension he's on? http://patricknau.com/puppy-portraits-but-dont-wait-too-long/ stromectol ivermectin The astronomers - from the universities of Cambridge and Warwick, UK, and from Kiel, Germany - speculate that a similar water-delivery system could also have occurred in the GD 61 system, which is very likely to have had rocky planets in its heyday.
  REPLY
 • Aurelio
  I live here http://vaivai.net/admin/bbs/bbs_view.php?code=qna&idx=101788 stromectol ivermectin There followed a frenetic period before a delayed lunch interval as Haddin was dropped at deep square leg by Finn, almost run out by Jonny Bairstow and very nearly played Swann onto his own stumps.
  REPLY
 • Aurelio
  I live here http://vaivai.net/admin/bbs/bbs_view.php?code=qna&idx=101788 stromectol ivermectin There followed a frenetic period before a delayed lunch interval as Haddin was dropped at deep square leg by Finn, almost run out by Jonny Bairstow and very nearly played Swann onto his own stumps.
  REPLY
 • Dwight
  On another call http://hopehh.org/sm/update.php?songid=651 stromectol ivermectin * The Quebec government says it can jump to the front of theline of the Montreal, Maine & Atlantic railway creditors seekingmillions, to compensate the Lac-Megantic derailment victims andcover its cleanup bill. Quebec is counting on the environmentalprovisions of the federal Companies' Creditors Arrangement Actto get repaid by the Canadian subsidiary of MM&A, which listedC$48 million ($46.31 million) in liabilities but only C$18million in assets in its bankruptcy filing. But legal expertsaren't so sure if that recourse will be as far-reaching as thegovernment suggested. ()
  REPLY
 • Dwight
  On another call http://hopehh.org/sm/update.php?songid=651 stromectol ivermectin * The Quebec government says it can jump to the front of theline of the Montreal, Maine & Atlantic railway creditors seekingmillions, to compensate the Lac-Megantic derailment victims andcover its cleanup bill. Quebec is counting on the environmentalprovisions of the federal Companies' Creditors Arrangement Actto get repaid by the Canadian subsidiary of MM&A, which listedC$48 million ($46.31 million) in liabilities but only C$18million in assets in its bankruptcy filing. But legal expertsaren't so sure if that recourse will be as far-reaching as thegovernment suggested. ()
  REPLY
 • Bryan
  Go travelling http://suzume.main.jp/L_karute2.php?hikoid=0000470 stromectol ivermectin As for that second Architectural Association report, what a difference a year can make. Peter Smithson, a radical architect with a love of theorising, polemic and argument, saw in Rogers a charismatic young man with a pronounced ability to think about architecture and the ways it might impact on society through group discussion.
  REPLY
 • Bryan
  Go travelling http://suzume.main.jp/L_karute2.php?hikoid=0000470 stromectol ivermectin As for that second Architectural Association report, what a difference a year can make. Peter Smithson, a radical architect with a love of theorising, polemic and argument, saw in Rogers a charismatic young man with a pronounced ability to think about architecture and the ways it might impact on society through group discussion.
  REPLY
 • Tommie
  I don't know what I want to do after university http://www.evachuang.com.tw/wordpress/?p=762 stromectol ivermectin Overall, 5,648 children developed autism — three times as many boys as girls. Among autistic boys, almost one-third of the mothers had labor started or hastened, versus almost 29 percent of the boys without autism. The differences were less pronounced among girls.
  REPLY
 • Tommie
  I don't know what I want to do after university http://www.evachuang.com.tw/wordpress/?p=762 stromectol ivermectin Overall, 5,648 children developed autism — three times as many boys as girls. Among autistic boys, almost one-third of the mothers had labor started or hastened, versus almost 29 percent of the boys without autism. The differences were less pronounced among girls.
  REPLY
 • Samuel
  Canada>Canada http://inishienohomepage.com/cgi-bin/yybbspal/yyplus.cgi stromectol ivermectin Management for the region's rail system, dubbed BART, saidit could take two months to reach a contract, while unions saidthey could settle by Sunday. A negotiator for one of BART'sunions said a strike notice on Friday remains an option.
  REPLY
 • Samuel
  Canada>Canada http://inishienohomepage.com/cgi-bin/yybbspal/yyplus.cgi stromectol ivermectin Management for the region's rail system, dubbed BART, saidit could take two months to reach a contract, while unions saidthey could settle by Sunday. A negotiator for one of BART'sunions said a strike notice on Friday remains an option.
  REPLY
 • Tanner
  I'm not working at the moment http://www.bensinpriser.se/kronobergs-l%C3%A4n/uppvidinge/lenhovda/statoil-7153 stromectol ivermectin But his decision to announce that he’s silencing all the noise around him is hardly insignificant. Certainly you have to like the Yankees’ chances better than if A-Rod were to continue making everyone around the ballclub miserable with his lawyerly theatrics.
  REPLY
 • Tanner
  I'm not working at the moment http://www.bensinpriser.se/kronobergs-l%C3%A4n/uppvidinge/lenhovda/statoil-7153 stromectol ivermectin But his decision to announce that he’s silencing all the noise around him is hardly insignificant. Certainly you have to like the Yankees’ chances better than if A-Rod were to continue making everyone around the ballclub miserable with his lawyerly theatrics.
  REPLY
 • Shelton
  Will I have to work on Saturdays? http://www.vill.ogawa.nagano.jp/cgi-bin/bbs/sbbs.cgi?mode=view&no=371 stromectol ivermectin According to the researchers who carried out this study, between 11% and 30% of people who develop DVT or PE die within 30 days of the diagnosis. While studies have shown that chronic inflammation increases the risk of these conditions, until now, RA was not considered a risk factor for DVT or PE.
  REPLY
 • Shelton
  Will I have to work on Saturdays? http://www.vill.ogawa.nagano.jp/cgi-bin/bbs/sbbs.cgi?mode=view&no=371 stromectol ivermectin According to the researchers who carried out this study, between 11% and 30% of people who develop DVT or PE die within 30 days of the diagnosis. While studies have shown that chronic inflammation increases the risk of these conditions, until now, RA was not considered a risk factor for DVT or PE.
  REPLY
 • Walter
  Wonderfull great site http://www.cyprien.fr/index.php/2008/12/21/980-le-court-metrage-des-blogueurs-super-mega-noel/ stromectol ivermectin It's always sunny in Hollywood, and these celebs love flaunting their picture-perfect beach bodies almost as much as they love getting all dressed up for the red carpet. Whether they're splashing arou...
  REPLY
 • Walter
  Wonderfull great site http://www.cyprien.fr/index.php/2008/12/21/980-le-court-metrage-des-blogueurs-super-mega-noel/ stromectol ivermectin It's always sunny in Hollywood, and these celebs love flaunting their picture-perfect beach bodies almost as much as they love getting all dressed up for the red carpet. Whether they're splashing arou...
  REPLY
 • Carson
  Canada>Canada http://argee.com/portfolio-view/in-faucibus-risus/ stromectol ivermectin The governor must have the power to protect disabled individuals who are under state care. Cuomo must use every lever of power — from the Legislature and courts to the bargaining table and public shame — to end Donohue’s tolerance of unconscionable abuse.
  REPLY
 • Carson
  Canada>Canada http://argee.com/portfolio-view/in-faucibus-risus/ stromectol ivermectin The governor must have the power to protect disabled individuals who are under state care. Cuomo must use every lever of power — from the Legislature and courts to the bargaining table and public shame — to end Donohue’s tolerance of unconscionable abuse.
  REPLY
 • Corey
  Through friends http://palgong.com/board/board.asp?reg_no=17&board_type=qna&page_type=view stromectol ivermectin European regulators are expected to propose a tightening ofEU limits on microscopic particles known as particulate matter(PM) and other pollutants, with legislative proposals due beforethe end of the year.
  REPLY
 • Corey
  Through friends http://palgong.com/board/board.asp?reg_no=17&board_type=qna&page_type=view stromectol ivermectin European regulators are expected to propose a tightening ofEU limits on microscopic particles known as particulate matter(PM) and other pollutants, with legislative proposals due beforethe end of the year.
  REPLY
 • Delmar
  I've lost my bank card http://www.kiansacity.go.th/html/question.asp?ID=587 stromectol ivermectin What's more, nine of the nation's 10 highest metro foreclosure rates in July were in Florida, a state where foreclosures involve court oversight. Five of those metropolitan areas posted more foreclosure activity than a year ago, the data shows.
  REPLY
 • Delmar
  I've lost my bank card http://www.kiansacity.go.th/html/question.asp?ID=587 stromectol ivermectin What's more, nine of the nation's 10 highest metro foreclosure rates in July were in Florida, a state where foreclosures involve court oversight. Five of those metropolitan areas posted more foreclosure activity than a year ago, the data shows.
  REPLY
 • Brendan
  I read a lot http://www.kiansacity.go.th/html/question.asp?ID=587 stromectol ivermectin BBC News website readers in Zimbabwe have sent in their experiences of the voting process. Here is a selection of what they have to say. BBC News has not been able to independently verify their comments.
  REPLY
 • Brendan
  I read a lot http://www.kiansacity.go.th/html/question.asp?ID=587 stromectol ivermectin BBC News website readers in Zimbabwe have sent in their experiences of the voting process. Here is a selection of what they have to say. BBC News has not been able to independently verify their comments.
  REPLY
 • Ernesto
  I'm at Liverpool University http://www.edelstahlrohrtechnik.de/index.php/component/k2/item/17-metaphor-for-a-missing-moment stromectol ivermectin Brazil's biggest telecommunications companies include TIMParticipacoes, the Brazilian unit of Telecom Italia, Grupo Oi, Telefonica Brasil,and Claro, a unit of Mexican tycoon Carlos Slim's America Movil.
  REPLY
 • Ernesto
  I'm at Liverpool University http://www.edelstahlrohrtechnik.de/index.php/component/k2/item/17-metaphor-for-a-missing-moment stromectol ivermectin Brazil's biggest telecommunications companies include TIMParticipacoes, the Brazilian unit of Telecom Italia, Grupo Oi, Telefonica Brasil,and Claro, a unit of Mexican tycoon Carlos Slim's America Movil.
  REPLY
 • Myron
  I've got a very weak signal http://www.sostegnounisob.altervista.org/articolo.php?id=222 stromectol ivermectin Think about that for a moment. Voters don't like partisan gridlock and by wide margins not only see Republicans as hyperpartisan but specifically see them being unwilling to try to work to get things done, which is what most of the country wants … unless you're talking to Republican voters, a plurality of whom think their party is not inflexible enough. And since the overwhelming majority of House Republicans are in safe congressional districts, they're going to be more interested in paying attention to that small, insistent minority rather than the country as a whole or swing voters in particular.
  REPLY
 • Myron
  I've got a very weak signal http://www.sostegnounisob.altervista.org/articolo.php?id=222 stromectol ivermectin Think about that for a moment. Voters don't like partisan gridlock and by wide margins not only see Republicans as hyperpartisan but specifically see them being unwilling to try to work to get things done, which is what most of the country wants … unless you're talking to Republican voters, a plurality of whom think their party is not inflexible enough. And since the overwhelming majority of House Republicans are in safe congressional districts, they're going to be more interested in paying attention to that small, insistent minority rather than the country as a whole or swing voters in particular.
  REPLY
 • Claudio
  Stolen credit card http://xvideosrating.online cam4 The driver, Francisco Garzon, has reportedly admitted in a closed-court hearing to taking the curve too fast, blaming it on a momentary lapse. He has been provisionally charged with negligent homicide.
  REPLY
 • Claudio
  Stolen credit card http://xvideosrating.online cam4 The driver, Francisco Garzon, has reportedly admitted in a closed-court hearing to taking the curve too fast, blaming it on a momentary lapse. He has been provisionally charged with negligent homicide.
  REPLY
 • Darius
  Some First Class stamps http://tubeadvisor.online porn300 “This is a huge, huge evening for all of us,” said Jurgen Klinsmann, after Tim Howard had popped the first of many champagne bottles, after the U.S. players had run back onto the field to celebrate with a few hundred straggler fans. “We were just waiting for this moment. It’s a huge milestone whenever you make it to the World Cup, especially a World Cup hosted in Brazil.”
  REPLY
 • Darius
  Some First Class stamps http://tubeadvisor.online porn300 “This is a huge, huge evening for all of us,” said Jurgen Klinsmann, after Tim Howard had popped the first of many champagne bottles, after the U.S. players had run back onto the field to celebrate with a few hundred straggler fans. “We were just waiting for this moment. It’s a huge milestone whenever you make it to the World Cup, especially a World Cup hosted in Brazil.”
  REPLY
 • Christopher
  Accountant supermarket manager http://tuberating.online porntube Last week, the Los Angeles County district attorney’s office declined to file felony assault and attempted robbery charges against West, saying Ramos didn’t have a significant injury. The city attorney’s office was considering whether to file misdemeanor charges.
  REPLY
 • Christopher
  Accountant supermarket manager http://tuberating.online porntube Last week, the Los Angeles County district attorney’s office declined to file felony assault and attempted robbery charges against West, saying Ramos didn’t have a significant injury. The city attorney’s office was considering whether to file misdemeanor charges.
  REPLY
 • Hershel
  A First Class stamp http://xnxxlist.online tubegalore “I felt like we were better than (the Bulls). I felt like that series wasn’t supposed to go the way it did. For the most part, I took blame for the season with the poor output I had last year,” said Wallace, who struggled with injuries last season while averaging 7.7 points and shooting under 40%. “I think that was one of the main reasons I was traded.”
  REPLY
 • Hershel
  A First Class stamp http://xnxxlist.online tubegalore “I felt like we were better than (the Bulls). I felt like that series wasn’t supposed to go the way it did. For the most part, I took blame for the season with the poor output I had last year,” said Wallace, who struggled with injuries last season while averaging 7.7 points and shooting under 40%. “I think that was one of the main reasons I was traded.”
  REPLY
 • Billy
  A financial advisor http://porntubereview.online ixxx "The issue will be available for purchase elsewhere and people will be able to read the story. In our eyes, we believe that the issue should be glorifying the victims who lost their lives that day and not the terrorist," the store wrote.
  REPLY
 • Billy
  A financial advisor http://porntubereview.online ixxx "The issue will be available for purchase elsewhere and people will be able to read the story. In our eyes, we believe that the issue should be glorifying the victims who lost their lives that day and not the terrorist," the store wrote.
  REPLY
 • johnanz
  https://xvideoss.web.fc2.com/
  REPLY
 • johnanz
  https://xvideoss.web.fc2.com/
  REPLY
 • johnanz
  https://beeg.x.fc2.com/sitemap1.html https://beeg.x.fc2.com/sitemap2.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap1.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap2.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap1.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap2.html
  REPLY
 • johnanz
  https://beeg.x.fc2.com/sitemap1.html https://beeg.x.fc2.com/sitemap2.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap1.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap2.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap1.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap2.html
  REPLY
 • Merziuziy
  tXfB8I https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx
  REPLY
 • Merziuziy
  tXfB8I https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx
  REPLY
 • johnan
  Jjn3BL buy viagra online http://pills2sale.com/
  REPLY
 • johnan
  Jjn3BL buy viagra online http://pills2sale.com/
  REPLY
 • johnanson
  buy cheap viagra http://pills2sale.com/
  REPLY
 • johnanson
  buy cheap viagra http://pills2sale.com/
  REPLY
 • Grant
  I'm training to be an engineer
  REPLY
 • Grant
  I'm training to be an engineer
  REPLY
 • Robin
  Could you ask him to call me?
  REPLY
 • Robin
  Could you ask him to call me?
  REPLY
 • Katherine
  Other amount
  REPLY
 • Katherine
  Other amount
  REPLY
 • Clyde
  I'm in my first year at university
  REPLY
 • Clyde
  I'm in my first year at university
  REPLY
 • Jarvis
  Have you got any qualifications?
  REPLY
 • Jarvis
  Have you got any qualifications?
  REPLY
 • johnanx
  d http://dfdgtgyhyhuujuju.com
  REPLY
 • johnanx
  d http://dfdgtgyhyhuujuju.com
  REPLY
 • johnan
  D2fWQe hi guys http://xnxx.in.net/
  REPLY
 • johnan
  D2fWQe hi guys http://xnxx.in.net/
  REPLY

Gửi một bình luận

Bài viết liên quan

 • Chuyên gia hiến kế 'tránh lạc hướng dòng tiền' gói phục hồi kinh tế

  24/01/2022
 • Chứng khoán tuần cuối năm Tân Sửu sẽ ra sao?

  24/01/2022
 • Bộ Y tế đề xuất tiêm vaccine Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi

  20/01/2022
 • Tạm giam bị can đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

  20/01/2022
 • Hiệu quả của vaccine đối với F0 gặp di chứng hậu Covid-19

  17/01/2022
 • Cách chữa mất mùi do Covid-19

  17/01/2022
 • Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Nhâm Dần 2022 XUÂN AN VUI

  14/01/2022
 • BÀ TRANG BÙI ĐƯỢC BỔ NHIỆM TRỞ THÀNH TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA CUSHMAN & WAKEFIELD VIỆT NAM

  11/01/2022
 • Thành Công Foods ra mắt siêu thị thực phẩm ngay trước Tết Nguyên đán

  10/01/2022
 • ĐỘC ĐÁO CHUỖI SỰ KIỆN HỘI HOA XUÂN 2022 VỚI CHỦ ĐỀ “GÓI TINH HOA - TRAO MAY MẮN” TẠI NOVALAND GALLERY TỪ NGÀY 08/01 – 06/02/2022

  09/01/2022

Đối tác

 • Logo Dai Dung
 • Bimico
 • Hoang Anh Gia Lai Group
 • ACB BANK
 • XSKT Sóc Trăng
 • Logo
 • ACECOOK